BAS PU utbildning för företag och privatpersoner

Från och med den 1 januari 2009 så finns det ändrade krav i Arbetsmiljölagen som avser byggande, det som gäller nu är att man vid alla bygg- och anläggningsarbeten måste ha en byggarbetsmiljösamordnare som ansvarar över projekteringen och utförandet, som även kallas för BAS PU, P för projektering och U för utförande. Det är den byggherren som finns på plats som ska utse den byggarbetsmiljösamordnare som ska ha ansvaret under hela arbetet. 

Något som dock är viktigt när man utser den person som ska vara byggarbetsmiljösamordnare är att denne har gått de aktuella BAS PU utbildningar​ som finns och fått tillhörande certifiering för att man ska kunna ha den kompetens och information som behövs för att på ett tryggt och lagligt sätt ska kunna fortskrida arbetet. Är det så att den personal som finns på företaget idag inte har den utbildning som krävs kan man alltid vända sig till Byggsäkerhet Toppnock AB, det är ett företag som arbetar med kurser och utbildning inom bygg och anläggning bland annat och de kan komma ut till ert företag för att hålla dagskurser i BAS PU för att ni ska få den kompetens som behövs inom företaget.

Utbildningen kommer till er​

Genom att vända sig till Byggsäkerhet Toppnock AB för utbildning och certifiering som byggarbetsmiljösamordnare får man alltid en komplett utbildning med allt kursinnehåll som behövs, du får hjälp av erfarna och professionella lärare med många år inom branschen och ytterligare en fördel är att dem på Byggsäkerhet Toppnock AB alltid kan komma ut till er. 

Detta innebär att ni på en dag kan få den certifiering och kompetens som behövs för att kunna vara ansvariga vid alla typer av bygg- och anläggningsarbeten. Vill ni som privatperson gå en BAS PU kurs kan även ni vända er till Byggsäkerhet Toppnock AB och redan idag boka in er utbildning vid nästa kurstillfälle. 

Gå en röjsågsutbildning och lär dig grunderna

Att arbeta säkert och tryggt är grundläggande för att allt ska göras rätt och enkelt från början. Därför är det alltid viktigt att se till att man ha de kunskaper som krävs. För att du ska kunna arbeta tryggare och säkrare behöver du nästan alltid gå en utbildning. Då får du kunskaperna som krävs för att arbetet ska göras på bästa tänkbara sätt och vis. Det gäller inte minst när du ska arbeta med en röjsåg som är ett verktyg som ska användas på rätt sätt. Genom att gå en röjsågsutbildning får du grunderna för att arbeta tryggare och säkrare.

Dessutom kan du då vara säker på att du använder verktyget på ett bra och tryggt sätt. Vilket alltid är en viktig bit för att du ska undvika skador eller olyckor. Att arbeta tryggare och säkrare är något som vi alla måste försöka att göra. Genom att lära sig mer om hur man använder sig av de verktygen som finns går det lättare och smidigare i slutändan.

Röjsågsutbildningen lär dig att använda en röjsåg

Kombinationen av teoretisk och praktisk kunskap påverkar hur du arbetar. Att enbart fokusera på teori ger dig inte de praktiska kunskaperna du behöver. Därför är kombinationen viktig och det är något som man tar upp under en röjsågsutbildning. Den ger dig både de praktiska kunskaperna du behöver och de teoretiska. Att utbilda sig själv och sin personal leder till att arbetet görs på ett bättre och säkrare sätt. Dessutom kan man då vara säker på att man gjort det man kan för att arbetet ska utföras på ett bättre och tryggare sätt. Vilket i längden gör att man undviker skador och olyckor på ett bra och säkert sätt.

Truckutbildning för dig

Truckutbildning är något som verkligen är till en stor fördel för dig som är arbetstagare eller arbetssökande. Det gör nämligen dig till en stor tillgång på arbetsplatsen om du har ett truckkort och tillstånd att köra truck eftersom du då kan göra mycket mer på jobbet än de som inte har skaffat sig en truckutbildning med Windings Utbildningscenter AB än. Om du är ute efter den som är bäst truckutbildning så finns den hos detta företag. Du kommer att få all den information och kunskap som krävs för att du ska klara av den teoretiska delen i att köra truck.

Sedan kommer du också självklart att få lära dig köra fordonet och du kommer att ha ett truckkort resten av ditt liv och du kommer inte behöva ta om det men det kan vara en trygghet att ha ett truckkort så du vet att du har en stor chans till arbete om du ska söka något i framtiden om du blivit av med det du har nu eller om du vill flytta till någon annan ort än den du bor i just nu exempelvis. Så för att gå en bra truckutbildning så bör ni vända er till Windings Utbildningscenter AB så kommer de att hjälpa er hela vägen fram tills att ni har ert kort i handen.

Truckkort och truckutbildning utanför arbetsplatsen

Ibland så kan man få sitt truckkort betalat av sin arbetsgivare eller så kanske man rent av kan gå en truckutbildning på plats. Men det är inte alla som har den turen. Så är det så att man inte har det så kan man då istället se till att skaffa sig den utbildningen på egen hand. Någon med truckutbildning i Stockholm är dessutom alltid efterfrågad hos arbetsgivare då man är en tillgång hos såväl de vanliga dagligvaruhandlarna som inom industri, reparation och produktion.​​